Varför vi gör det här!

Genom att fatta välgrundade beslut kan vi påverka livet här och nu på ett positivt sätt. 
Det är lönsamt att använda förnyelsebara resurser. Vi vet att det blir bättre om vi förstår hur det hänger ihop. 
Det blir helt enkelt bättre om människa och miljö tas med i beräkningen.

Solenergi

Gratis förstudie

Billaddning

Smart laddning, klicka här för mer info

IMD

Mätning som ger mervärden, klicka här för info om hur det fungerar.

Rådgivning

Projektanpassad förstudie

Vi är er partner för ett ökat oberoende, kostnadsbesparingar och en högre medvetenhet om vad som kan göras

Vår affärsidé är att vi hjälper fastighetsägare att spara pengar och göra miljövänliga investeringar.

Sol och energiteknik startade sin verksamhet 2017 och har sedan dess bland annat installerat solanläggningar, system för gemensamhetsel och laddstationer för elbilsladdning, värmeåtervinnings -anläggningar med mera.

Vi är en långsiktig och pålitlig partner till våra kunder.

Vi har en gedigen och mångårig erfarenhet av att leda installationer och en noggrann arbetsmodell för genomförande av totalentreprenader.

Vi arbetar alltid som totalentreprenör enligt ABT06 och lämnar fem års garanti på arbete och material. Vi använder erfarna projektledare och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförande. Vi använder oss av ett kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssytem med projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

Våra senaste referensobjekt

Framnäsbacken 6

Brf Arkitekten 7

Solceller

Brf idegranen

Brf Idegranen

Laddstatoner för elbilsladdning 

Waybler3

Brf Alprosen

Installation av laddstationer för elbilsladdning

Besiktningsman granskar installation och märkning.

Brf Ryttmästaren 7

Installation av gemensam el