Värderingsdrivna entreprenörer

Vi vill göra nytta och hjälpa till i omställningen för ett mer förnyelsebart och energieffektivt samhälle. Vi inspireras av att energin kan produceras lokalt med förnyelsebara energikällor.

Solenergi

Energi från solen

Billaddning

Smart laddning

IMD

Mätning som ger mervärden

Rådgivning

Projektanpassad förstudie

Vi är er partner för ett ökat oberoende, kostnadsbesparingar och en högre medvetenhet om vad som kan göras

Vår affärsidé är att vi hjälper fastighetsägare att spara pengar och göra miljövänliga investeringar.

Sol och energiteknik startade sin verksamhet 2017 och har sedan dess bland annat installerat solanläggningar, system för gemensamhetsel och laddstationer för elbilsladdning, värmeåtervinnings -anläggningar med mera.

Vi är en långsiktig och pålitlig partner till våra kunder.

Vi har en gedigen och mångårig erfarenhet av att leda installationer och en noggrann arbetsmodell för genomförande av totalentreprenader.

Vi arbetar alltid som totalentreprenör enligt ABT06 och lämnar fem års garanti på arbete och material. Vi använder erfarna projektledare och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförande. Vi använder oss av ett kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssytem med projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

Våra senaste referensobjekt

Brf idegranen

Brf Idegranen

Laddstatoner för elbilsladdning 

Brf Alprosen

Installation av laddstationer för elbilsladdning

Brf Ryttmästaren 7

Installation av gemensam el

Brf Arkitekten 7

Installation av gemensam el