Värderingsdrivna entreprenörer

Vi vill göra nytta och hjälpa till i omställningen för ett mer förnyelsebart och energieffektivt samhälle. Vi inspireras av att energin kan produceras lokalt med förnyelsebara energikällor.

Solenergi

Energi från solen

Billaddning

Smart laddning

IMD

Mätning som ger mervärden

Rådgivning

Projektanpassad förstudie

Vi är er partner för ett ökat oberoende, kostnadsbesparingar och en högre medvetenhet om vad som kan göras

Vår affärsidé är att vi hjälper fastighetsägare att spara pengar och göra miljövänliga investeringar.

Sol och energiteknik startade sin verksamhet 2017 och har sedan dess bland annat installerat solanläggningar, system för gemensamhetsel och laddstationer för elbilsladdning, värmeåtervinnings -anläggningar med mera.

Vi är en långsiktig och pålitlig partner till våra kunder.

Vi har en gedigen och mångårig erfarenhet av att leda installationer och en noggrann arbetsmodell för genomförande av totalentreprenader.

Vi arbetar alltid som totalentreprenör enligt ABT06 och lämnar fem års garanti på arbete och material. Vi använder erfarna projektledare och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförande. Vi använder oss av ett kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssytem med projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

Våra senaste referensobjekt

20230302 125359

Brf Snickaren värmåtervinningsanläggning

​Brf Snickaren utför ytterligare energieffektivisering med en uppgradering av befintlig värmeåtervinningsanläggning.

20230502 102334

Brf Snickaren 317 fas 2

​Brf Snickaren utökar befintlig anläggning.

Skarmbild 2023-10-20 125457

Brf Salen 1

​Brf Salen 1 Solcellsanläggning

Layout granen

HSB Brf Granen i Märsta

​400 kWp solcellsanläggning med internt likströmsnät