Billaddning

Smart laddning, klicka här för mer info

Waybler dynamic
Waybler dynamic

När du pluggar in en elbil för laddning första gången har det föregåtts av ett antal vägval som är speciella utifrån förutsättningarna för just er fastighet. Analysen av förutsättningar och vägval utifrån det är en av våra specialiteter.

Förutsättningar är sådant som t ex hur många laddplatser behöver vi idag, ska vi redan nu bereda för fler, vart sitter skåpen där kraft kan hämtas, hur mycket mera kraft kan vi ta ut under rådande förhållanden. Räcker inte kraften till är det bra att veta det innan man beslutar något, men det är sällan något man bara vet det behöver oftast mätas.

Vägval kan vara, ska vi bara ha enkla laddboxar med manuell avläsning eller ska vi ha laddboxar med inbyggd intelligens som kan skicka data in i våra egna system eller till den som hjälper oss med administrationen av föreningsavgifter.

Ovanstående är några av de delar kan vi göra för att sedan tillsammans med er utforma en ekonomiskt effektiv anläggning som håller måttet idag, imorgon och i övermorgon.

År 2030 är målet att Sverige ska vara fossilfritt. För att uppnå målen har regeringen tillsatt medel både för inköp av bilar och implementering av laddplatser. När 2017 avslutades hade Sverige 45 395 laddbara fordon och målet för 2018 är 79 500 laddbara fordon. Möjligheten att ladda sin bil när den är parkerad blir allt viktigare och att bilen kan laddas hemma och på arbetsplatsen. Då kan Sverige nå sina mål. Den absolut största utmaningen gällande laddstationer ligger i att få kraften att räcka i fastigheten.

Vi bistår med kunskap och vägledning för att ni skall få en så optimal laddlösning som möjligt efter de behov och den kapacitet som finns i er fastighet.

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Genom att följa denna länk https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet hittar du information och hjälp inför ansökan till Klimatklivet.