Rådgivning

Projektanpassad förstudie

Rådgivning
Rådgivning

Innan ett projekt påbörjas behöver en förstudie utföras. 

Behöver ni hjälp med en förstudie där ni inte vill binda er vid en specifik leverantör för projektgenomförandet erbjuder vi en lösning där vi gör förstudien på konsultbasis som ni sedan kan utvärdera i lugn och ro innan ett eventuellt investeringsbeslut tas.