Batterilager

​Batterilagring för egna hem och fastighetsheter

​I ett mer dynamiskt energisystem kommer effekt att bli en nyckel till besparing, det kan liknas vid ecodriving som ger lägre förbrukning när man kör bil.

Det går inte i ett hus att styra hur mycket som helst, mat behöver lagas när vi kommer från arbetet, huset behöver värmas och kanske behöver bilen laddas. Med större medvetenhet om hur vi hanterar det här kommer vi att kunna bli vinnare i form av lägre avgifter och vi kommer att kunna dela på det som finns tillgängligt på ett bättre vis, här är batterier något som kan användas för att “laddas i nerförsbacke och laddas ur i uppförsbacke” och på det viset hjälpa oss att hålla ner avgifterna. Som en bonus kan vi få ström även när det inte finns tillgängligt på nätet.

Presentation