Brf Idegranen

Laddstatoner för elbilsladdning 

1 / 2
Brf Idegranen billaddare
2 / 2
Brf idegranen

Vi har 2022 installerat nio laddplatser och utökar nu 2023 med ytterligare nio stycken. 
Kunden har valt Waybler laddstationer.
Vi utför markarbeten, sätter ned stolpar och fundament samt kopplar in laddstationerna.
Som alltid en installation med fem års garanti enligt ABT06.

För referens eller kontakt med kund: Johan Nordensvan johan.nordensvan@nacka.se