Brf Alprosen

Installation av laddstationer för elbilsladdning

1 / 1
Waybler3

Föreningen har tio platser i dag och utökar befintlig installation med ytterligare fyra platser för elbilsladdning.
Vi använder Waybers utmärkta laddstationer som visat sig fungera väl över tid.
Befintliga kunder som fått denna lösning är mycket nöjda.
Kundkontakt och referens: Rajini, alproseninfo@gmail.com