IMD

Mätning som ger mervärden, klicka här för info om hur det fungerar.

Nya elmätare för IMD el på samma tavla som tidigare.
Nya elmätare för IMD el på samma tavla som tidigare.

IMD El

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att spara på onödiga kostnader.

Vi installerar Gemensamhetsel även kallat Individuell mätning och debitering (IMD).

Se hur det fungerar här

Med hjälp av undermätare kan föreningen sedan hantera förbrukningen för respektive lägenhet och fakturera kostnaden vidare till varje lägenhetsinnehavare. Samtliga privata el-abonnemang sägs upp och ersätts av fastighetsabonnemang. Via en internetuppkoppling kan du övervaka din förbrukning.

För att kunna använda den solel även till hushållsel behöver alla hushåll kopplas till samma el-abonnemang.

Bli av med dyra abonnemang och spara pengar med gemensam el! 

IMD Varmvatten

Fru Larsson duschar två gånger i veckan, en barnfamilj badar och duschar kanske tio gånger på en vecka. De betalar samma kostnad för varmvatten. Kostnaderna är inte synliga och fördelas inte rättvist.

Genom att vi mäter och rapporterar förbrukningen medvetandegörs kostnaderna och fördelas rättvist. Förbrukningen sjunker ofta med 10%. Besparingen kommer både boende och föreningen till del.

Värmereglering

Uppvärmningen är vanligtvis den största utgiften för en fastighet.

Genom att mäta värmen i lägenheter kan vi styra temperaturen till komfortvärme och ta bort övertemperaturer. Oavsett uppvärmningsmetod finns här en stor potential för besparing.