IMD

Mätning som ger mervärden

Rapport från IMD
Rapport från IMD

IMD El

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att spara på onödiga kostnader.

Vi installerar Gemensamhetsel även kallat Individuell mätning och debitering (IMD).

För bostadsrättföreningar innebär det att ni övergår från att låta varje lägenhetsinnehavare teckna sitt eget elabonnemang, till att teckna ett centralt avtal för all elförbrukning i föreningen. Fördelarna är flera, förutom lägre kostnader får ni även en bättre överblick då ni kan se förbrukning mera i realtid, det blir enklare att spara för den som ser vad det är som drar energi.

Med hjälp av undermätare kan föreningen sedan hantera förbrukningen för respektive lägenhet och fakturera kostanden vidare till varje lägenhetsinnehavare. Samtliga privata elabonnemang sägs upp och ersätts av fastighetsabonnemang. Via en internetuppkoppling kan du övervaka din förbrukning.

För att kunna använda den egenproducerade elen även till hushållsel behöver alla hushåll kopplas till samma elabonnemang.

Bli av med dyra abonnemang och spara pengar med gemensam el!

IMD Varmvatten

Fru Larsson duschar två gånger i veckan, en barnfamilj badar och duschar kanske tio gånger på en vecka. De betalar samma kostnad för varmvatten. Kostnaderna är inte synliga och fördelas inte rättvist.

Genom att vi mäter och rapporterar förbrukningen medvetandegörs kostnaderna och fördelas rättvist. Förbrukningen sjunker ofta med 10%. Besparingen kommer både boende och föreningen till del.

Värmereglering

Uppvärmningen är vanligtvis den största utgiften för en fastighet.

Genom att mäta värmen i lägenheter kan vi styra temperaturen till komfortvärme och ta bort övertemperaturer. Oavsett uppvärmningsmetod finns här en stor potential för besparing.