Brf Storken 13

Installation av gemensam el för 48 lägenheter och 13 elbilsladdare

1 / 2
Img 20180925 170430
2 / 2
Garage Brf Storken 13

Föreningen ville minska kostnaderna för nätavgifter och installerade gemensam el. I garaget installerade vi 13 laddstationer.

All insamling av mätdata och rapportering av förbrukning går direkt till ekonomibolag och kommer på hyresavin.

Partner gemensam el - Compwell, partner billaddning - Chargestorm