HSB Brf Stataren 11

​Gemensam el 87 lägenheter, billaddning 45 platser, passersystem och tvättstugebokning.

1 / 1
Laddstolpar Brf Stataren 11

​Gemensam el för besparing av nätavgifter, och en förberedelse för eventuell solcellsanläggning. Återbetalningstid på ca 3 år.

All insamling av mätdata och rapportering av förbrukning går direkt till ekonomibolag och kommer på hyresavin.

Elbilsladdning för de boende, alla parkeringar har en elbilsladdare, de som är placerade ute har även motorvärmarfunktion.

Passersystem och tvättstugebokning.

Gemensam el är driftsatt sedan 2018, elbilsladdningen driftsatt 2019, passersystem är under installaton och beräknas vara klart Q1 2020.

Partners: Leverantör och hantering mätvärden för gemensamhets el - Compwell. Leverantör Elbilsladdning - EC Nordic. Leverantör passersystem och tvättstugebokning - DinBox. Samtliga projekt ABT 06

För referenser kontakta Per Völker, per.volker@telia.com, 0730 500 194