Brf Snickaren värmåtervinningsanläggning

​Brf Snickaren utför ytterligare energieffektivisering.

1 / 2
20231115 172200
2 / 2
20230302 125359

Sol och energiteknik AB har utarbetat en värmeåtervinningslösning med en (1) fastighetsvärmepump i kombination med er befintlig fjärrvärme, befintlig värmeåtervinningsanläggning har uppnått bäst före datum och tas bort.
Nya systemet är designat för att på bästa vis sänka kostnaderna. 
Värmepumpen är på 21–88 kW med varvtalsstyrd kompressor, totalt ca 88 kW med en beräknad total nettoeffekt på ca 80 kW.
Fjärrvärmen kommer delar av året användas för all värme och som tillskottsvärme under vinterperioden.
Allt tappvarmvatten kommer fortsättningsvis produceras av befintlig fjärrvärmecentral.
Referens person hos kunden, Bengt Ebbeskog tel: 070 735 32 45 mail: bengt.ebbeskog@gmail.com