Brf Salen 1

​Brf Salen 1 Solcellsanläggning

1 / 4
Skarmbild 2023-10-20 125457
2 / 4
Skarmbild 2023-10-20 125652
3 / 4
Skarmbild 2023-10-20 125727
4 / 4
Skarmbild 2023-10-20 125808

Sol och energiteknik AB har utarbetat en solcellsanläggning bestående av 123 solpaneler á 415 W samt 3 

växelriktare Sungrow 15 kW, anläggningen har en total installerad effekt på 51 045 W. 

Anläggningens nätinmatning det första året (inkl. moduldegradering) ca 48 680 kWh. 

Anläggningen ansluts till fastighetens elnätsabonnemang för gemensamhetsmätning.