HSB Brf Kantarellen 11, Lidingö

Installation av 255 kWp solceller

1 / 1
Brf Kantarellen - google maps

Brf Kantarellen 11 har 627 lägenheter och gemensam el.

I första fasen installerade vi en solcellsanläggning på 52 kWp, vi fick förtroendet att fortsätta och installera ytterligare 203 kWp. Fastigheterna har nu en sammanlagd installerad effekt på 255 kWp, vilket är den maximala storleken som en Brf kan ha på en anläggning utan att betala energiskatt.

Den största delen producerad solenergi egenkonsumeras av boende och fastighets el.

Årligen kommer anläggningen att producera ca 210 000 kWh.
Fas ett driftsattes 2018 - fas två 2019.