Brf Jenny Linds gata

​Gemensam el 91 lägenheter

1 / 1
Oversiktsbild

Som förberedelse för framtida solcellsanläggning har vi installerat gemensam el, byggt om och moderniserat serviscentraler.

Vi har även fått förtroendet att konvertera garagebelysning till LED och göra elarbeten med inkoppling av nya frånluftsfläktar.

För referenser kontakta Rolf Amble e-post info@brfjlg.se, 076 124 22 30