Brf Arkitekten 7

Installation av gemensam el

Föreningen har beslutat att anlita Sol och Energiteknik för installation av en anläggning för gemensam el, installationen beräknas vara återbetald på ca ett år och tre månader.
Därefter planerar föreningen att installera solceller, detta förbereds genom en ansökan om bygglov till Solna kommun.